با عنایت خداوند متعال و تلاش و پشتکار دوستان در مهر ماه به بیشترین مقدار فروش شرکت رسیده و توانستیم هزار میلیارد ریال فروش انجام دهیم. به جهت دستیابی به این موفقیت بزرگ از تمامی اعضای خانواده اوسینا صمیمانه تشکر و قدردانی می­نماییم.