14 مرداد 1398 توسط مدیر سایت 2 دیدگاه

نمایشگاه ایران فارما

یکی از بزرگترین رویداد های صنعت داروسازی و صنایع وابسته که از سال ۱۳۹۳ فعالیت خود را آغاز کرد نمایشگاه ایران فارما میباشد.